Проектиране на стоманобетонни и метални конструкции. Технически контрол в проектирането. Инвеститорски контрол
Начало
За нас
Услуги
Проекти
Партньори
За контакт

Ние можем да намалим Вашите разходи.За контакти:

office@jako.bg
0889/058-019

Проектиране на стоманобетонни и метални конструкции. Технически контрол в проектирането. Инвеститорски контрол
Партньори
(Тук са изброени някои колеги, с които тясно си сътрудничим)

арх. Боряна Колева

арх. Григор Ставракев

арх. Ралица Методиева-Ставракева

арх. Николай Чолашки

арх. Бойко Шилев

арх. Мария Дименчева

арх. Веселин Русев

инж. Павлина Бибенова

инж. Райна Неделчева

инж. Катя Стаматова

техн. Вангел Колев